Angurvall Orientalisk Dans och Bellypower®

 Affärsidé

 

Angurvall Orientalisk Dans vill väcka lusten till rörelse genom orientalisk dans och BellyPower® träning som ökar din kroppskännedom och ditt välbefinnande. 

Bellypower® är också ett perfekt koncept för att påbörja arbetet för en ökad kultur och hälsomedvetenhet i arbetslaget. 

Vi arbetar i gränslandet mellan kultur och hälsa, för stärkt frisknärvaro och ökad arbetsglädje. 

 

Angurvall Orientalisk Dans affärsidé har flera grundpelare: 

 

Utbildningar

Friskvård

Underhållning

Föreläsningar